Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI) – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Biblioteket > Forskningsdokumentation > BFI

Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI)

Den bibliometriske forskningsindikator (BFI) er en årlig opgørelse over antal publikationer og en beregning af publikationspoint for de 8 danske universiteter. Opgørelsen udarbejdes af Styrelsen for Forskning og Innovation og danner basis for tildelingen af en fastlagt procentdel af basismidlerne til universiterne.

 Der findes en række baggrundsdokumenter som udgør BFI:

 - Et samlet oversigt om BFI findes her.

 - For at tælle med skal publikationer udgives i autoriserede serier (tidsskrifter, bogserier, konferenceserier) og af autoriserede forlag. Listen over disse serier og forlag revideres hvert år. 

- For at se om et bestemt forlag, tidsskrift, bogserie eller konferenceserie er med på BFI listen, kan de søges i BFI-systemet (login med WAYF).

- Forskningsdokumentation på SCIENCE har udarbejdet en samlet oversigt over tildeling og beregning af BFI point. For at opnå point skal en række regler og retningslinier overholdes og disse regler og retningslinier er samlet i oversigten, som kan ses her.     

Note: Ph.D. afhandlinger tæller ikke længere med i BFI. Science fastholder det indførte workflow, hvor indberetningsåret for en Ph.D. vil være det år, hvor Ph.D.graden blive tildelt. 

BFI Rapporter i CURIS: 

Under Rapporter er der 2 rapportopsætninger, som kan bruges til at se hvor mange publikationer der er udgivet i et BFI tidsskrift med niveau 2 eller 1. 

Kontakt venligst Forskningsdokumentation ang. de andre BFI rapporttyper, da både rapporterne og især KU's opsætning af CURIS er endnu ikke optimeret til disse rapporter.