Bibliometri – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Biblioteket > Forskningsdokumentation > Bibliometri

Bibliometri

Forskningsdokumentation udfører bibliometriske analyser gratis for Det Natur- og  Biovidenskabelige Fakultet samt for Veterinærinstitutterne på SUND. 

Kontakt Forskningsdokumentation, Adrian Price (ap@science.ku.dk), hvis du har konkrete ønsker til en analyse, eller hvis du ønsker rådgivning om de muligheder, som findes.   

Hvad er bibliometri?

Bibliometri er kvantitative analyser af udgivne forskningspublikationer, som er indekseret i databasen Web of Science eller Scopus

Der tales typisk om to typer bibliometriske studier:

1. Publikationsanalyser: En publikationsanalyse er typisk en optælling af en samling af dokumenter: Det kan være en simpel optælling af en institutions eller forfatters publikationer. Denne type undersøgelser kan anvendes til simpel benchmarking. 

2. Citationsanalyser:  En citationsanalyse tager udgangspunkt i citationerne og referencerne mellem dokumenter, og har til formål at belyse publikationsanvendelse eller impact. 

Eksempler på bibliometriske analyser som kan rekvireres fra SCIENCE Forskningsdokumentation

Citationsanalyse: En analyse over antal modtagne citationer.
Indeholder Antal publikationer i WOS/ Scopus, h‐indeks, m‐indeks (kalkuleret ud fra h‐indeks og udgivelsesår for første publikation), angivelse af formodet præcision (sikkerhed) af entydig identifikation af referencer som indgår i analysen, total antal modtagne citationer, gennemsnitligt antal citationer pr. publikation, antal ikke‐citerede publikationer, og udgivelsesåret for første publikation, der er registreret i WOS/ Scopus.
Rapporten kan udarbejdes for enkeltforskere, forskergrupper, sektioner, institutter eller fakultet.

Publikationsanalyse: Rapporten over antal publikationer i CURIS og BFI-niveau. Den indeholder oplysninger om publikationsantal i CURIS og kan f.eks. opgøres på publikationstyper og/eller fordeling på BFI niveau 2 eller 1.

Rapporten kan udarbejdes for enkeltforskere og forskergrupper, sektioner, institut eller fakultet.

Publiceringsrapport: Rapporten indeholder oplysninger om anvendte publiceringskanaler, deres BFI status og f.eks. JIF, SJR1 og SNIP2.

Rapporten kan udarbejdes for enkeltforskere eller forskergrupper, sektioner, institutter eller fakultet.