CURIS – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Biblioteket > Forskningsdokumentation > CURIS

CURIS

Københavns Universitet anvender it-systemet CURIS til registrering af forskning og formidling. CURIS står for ”Copenhagen University Research Information System”.  Forskning produceret af forskere på Københavns Universitet skal registreres i CURIS og øvrige forsknings- og formidlingsaktiviteter kan registreres i systemet.

CURIS-data danner grundlag for universitetets indberetning til Den bibliometriske Forskningsindikator (BFI), men data registreret i CURIS bruges også i forskellige andre sammenhænge fx til interne rapporter og evalueringer, find en forsker profilerne på www.forskning.ku.dk henter data fra CURIS og forskere anvender også CURIS-data til cv´er og publikationslister.

Publikationsyyper
På SCIENCE er publikationstyperne inddelt i fire grupper: 

Gruppe 1: Publikationer til bl.a. den Bibliometriske ForskningsIndikator (BFI):

1.    Peer-reviewed forskningsartikler, inkl. Konferenceartikler, Letters og Reviews
2.    Bidrag til bøger og Rapporter udgivet af autoriserede forlag
3.    Bøger og Rapporter udgivet af autoriserede forlag
4.    Doktorafhandlinger
5.    Patenter

Gruppe 2: Ikke peer-reviewed forskningsartikler og konferenceartikler, formidlingsartikler, bidrag til og hele forskningsformidlende bøger, rapporter og undervisningsmaterialer. Myndighedsrådgivningspublikationer som ikke medtages i Gruppe 1.

Gruppe 3: Posters, publicerede abstracts og foredragsmanuskripter. Gruppe 3 er frivillige for institutter at registrere i CURIS.

Gruppe 4: Ph.D.'er og Specialer. Der er specielle workflow for Ph.D.'er og Specialer.