Data Management Plan (DMP) – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Biblioteket > Forskningsdokumentation > DMP

Data Management Plan (DMP)

Her kan du finde information om baggrunden for Data Management og Open Data og hjælp til at lave din egen Data Management Plan (DMP)

Krav om DMP

EUs forskningsprogram Horizon 2020 stiller som krav, at forskere, der modtager støtte fra programmet, skal aflevere en Data Management Plan sammen med deres ansøgning. Grundet den stigende fokus på Open Data kan det forventes, at andre bevillingsgivere vil følge trop og komme med lignende krav. 

Hvad er en DMP?

En Data Management Plan (DMP) er et dokument, der struktureret beskriver, hvordan forskeren har tænkt sig at håndtere sine forskningsdata med hensyn til genfinding, deling, etiske overvejelse og ikke mindst lagring af data, m.m. Der er tale om et simpelt tekstdokument, typisk i PDF-format, og det er forskeren selv, der bestemmer, hvad der skal stå.

Hvorfor DMP?

En DMP ses som en nødvendighed for hensigtsmæssig Data Mangement. Når man udfylder en DMP bliver man nødt til at tage stilling til en række spørgsmål vedrørende forskningsdata, som kan gavne videnskaben på længere sigt.

FAIR data

Bevillingsgiveren lægger vægt på, at forskningsdata skal være "FAIR data". FAIR-principperne blev formuleret i en artikel i Scientific Data i 2016, og står for FindableAccessibleInteroperable og Re-usable data.

Open Access og Open Data

Bemærk, at der skelnes mellem Open Access og Open Data.

Open Access (OA) eller Open Access-publicering dækker over fri og gratis adgang til videnskabelige artikler

Open Data eller Open Research Data (ORC) dækker over adgang til forskningsdata

Typisk har forskere anvendt deres egne forskningsdata til forskning, som er publiceret som artikler. Selvom artiklerne er udgivet som Open Access, har andre forskere ikke haft adgang til de bagvedliggende data, og derfor har det ikke været muligt at genskabe resultaterne eller genbruge data til andre undersøgelser. Den nye fokus på Open Data lægger vægt på, at forskning ikke er afsluttet ved publiceringen af en artikel, og at videnskaben bedst kan fremmes ved at stille forskningsdata til rådighed for andre.

Lav din DMP i værktøjet DMPonline

Vi anbefaler, at du bruger værktøjet DMPonline til at lave din DMP. Der er tale om et simpelt program, der stiller forskeren en række spørgsmål om håndtering af forskningsdata. Disse spørgsmål besvares ved at udfylde de dertil indrettede tekstfelter. Når alle relevante spørgsmål er besvaret, kan programmet eksportere svarene som en færdig Data Management Plan i PDF-format, som kan sendes til bevillingsgiveren eller deles med andre.

DMPonline indeholder en særlig Horizon 2020-skabelon, som sikrer, at ens DMP lever op til alle de officielle krav.

Programmet kan tilgås her: DMPonline

 

Links

DMPOnline (Værktøj til at lave en Data Management Plan)

Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020 (Retningslinjer fra EU)

Guide til Open Access publicering (Københavns Universitetsbibliotek)

What is Horizon 2020? (EU hjemmeside)

The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship (Artikel i Scientific Data)