Open Access – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Biblioteket > Forskningsdokumentation > Open Access

Open Access

Danmark fik en national strategi for Open Access i juni 2014. Strategien har som vision:

At skabe fri adgang for alle borgere, forskere og virksomheder til alle forskningsartikler fra danske forskningsinstitutioner finansieret af det offentlige og/eller af private fonde.

Og målet er, at der i 2017 via digitale arkiver – repositorier – er uhindret, digital adgang til 80 % af alle danske fagfællebedømte forskningsartikler fra danske forskningsinstitutioner, der er publiceret i 2016 og at der i 2022 skal være 100 % adgang til forskningsartikler publiceret fra 2021 og frem.

Læs mere på: Uddannelses- og Forskningsministeriet

Der findes forskellige OA publiceringsformer. Forskere kan fx vælge at gøre deres forskning offentlig tilgængelig ved:

  1. At offentliggøre en post-print version af deres artikel i CURIS (Grøn Open Access)
  2. At de eller den institution, organisation eller virksomhed de er ansat hos betaler et tidsskrift for at udgiver deres artikel som OA (Gylden Open Access)
  3. Eller de kan vælge at publicere i et OA tidsskrift uden publiceringsafgift

KU har besluttede at universitetet i videst muligt omfang, men på frivillig basis, vil implementere Grøn Open Access publicering.

Forskningsdokumentation har lavet en Pixi-vejledning med Workflow og datakilder til sikring af OA publicering:

Kort vejledning til Open Access for SCIENCE institutter - ny version 16.08.16 (dansk og engelsk)

Institutternes publiceringskanaler med angivelse af Sherpa/Rome farve og BFI niveau: 

Biologisk Institut (2008-2013)
SCIENCE og SUND (2008-2013)