Bibliotekets politik vedrørende boggaver – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Biblioteket > Kontakt > Boggaver

Om boggaver

Biblioteket modtager kun i meget begrænset omfang gaver fra private og institutioner. Ofte findes tilbudte værker allerede i samlingerne på KUB Frederiksberg biblioteket og/eller på de andre fagbiblioteker under Københavns Universitet eller Det kgl. Bibliotek.  

Biblioteket modtager dog gerne værker af væsentlig faglig og kulturhistorisk relevans indenfor bibliotekets fagområder, som måtte mangle i samlingerne - herunder især værker af forfattere, der har været tilknyttet Københavns Universitets SCIENCE og SUND fakulteter eller tidligere Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, KVL.

Henvendelser vedr. vurdering af boggaver ud fra disse kriterier rettes til bibliotekets kurator, informationsspecialist og bibliotekar Knud Høgsberg – knh@science.ku.dk eller tlf. 35332143

Ved evt. aftale anmoder vi giveren om at vedlægge en underskrevet erklæring sammen med gaven.