Låner på biblioteket – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Biblioteket > Låner på biblioteket

Låner på Biblioteket

Bliv låner
Opret dig som låner og få adgang til e-ressourcer og til at låne materialer fra bibliotekerne under Københavns Universitets Bibliotek (KUB) og Det Kongelige Bibliotek.

Bruger-id og adgangkode
Privatlånere og studerende skal logge ind med cpr-nummer og et password. Ansatte på KU skal registrere sig som 'Ansat' i REX og logge på med en autogenereret seks-cifret bruger-id for at få materiale sendt over til instituttet.

Ændring af låneroplysninger
Dine låneroplysninger kan du ændre i REX under 'Lånerstatus'. Det kan foreksempel være din  e-mail, telefonnummer eller password.

Fjernadgang til elektroniske bøger, tidsskrifter og databaser
Som studerende eller ansat ved Københavns Universitet har du adgang til de elektroniske ressourcer, hvor du end befinder dig i verden. Log dig på REX og du får på en gang adgang til de fleste elektroniske ressourcer.

Lånetid
Trykte bøger
kan lånes i 1 måned. Lånetiden er dog kun 14 dage, såfremt materialet er reserveret ved udlån.
Trykte tidsskrifter og software kan lånes i 14 dage. Lånetiden er dog kun 7 dage, såfremt materialet er reserveret ved udlån

Fornyelse af lån
Bøger:
Er bogen ikke reserveret af en anden låner, kan lånet fornyes for 1 måned ad gangen. Den maksimale lånetid er normalt 3 måneder.
Tidsskrifter:
Er tidsskriftet ikke reserveret af en anden låner, kan lånet fornyes for 14 dage ad gangen. Den maksimale lånetid er normalt 6 uger.

Du kan forny bøger og tidsskrifter i REX under Lånerstatus.

Aflevering
På biblioteket afleverer du via selvbetjeningsautomaten. Udenfor åbningstiden kan du aflevere i brevsprækken ved bibliotekets indgang. Bor du langt væk, kan du returnere dine lån med posten.

Lån fra andre biblioteker (Indlån)
Vi skaffer litteratur, der ikke findes eller er udlånt gratis hjem til studerende og ansatte på Københavns Universitet, mens andre lånere opkræves et gebyr på kr. 50,00 pr bestilt artikel eller lån. Det er en forudsætning, at materialet er søgt og evt. bestilt enten i REX eller i bibliotek.dk.

Priser
Priser på kopier, prints, rykkergebyrer på for sent afleveret materiale m.m.

Studieskabe
Opgave- og specialeskrivende studerende har mulighed for at reservere og låne et fast skab. Skabet kan lånes for en dag, en uge eller 2 måneder. Reserver studieskabsnøgle i REX.

Reglement
Reglement for benyttelse af biblioteket.