Log på info/Fjernadgang – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Biblioteket > Låner på biblioteket > Fjernadgang

Log på info/Fjernadgang


Som studerende eller ansat ved Københavns Universitet har du adgang til de elektroniske ressourcer, hvor du end befinder dig i verden.

Log dig på REX med din bruger-id og adgangskode for at få adgang til at bibliotekets ressourcer

Enkelte e-ressourcer hører licensmæssigt alene til det enkelte fakultetsbibliotek under KUB og disse forudsætter tilknytning til det pågældende fakultet.

Regler om fjernadgang 

Fjernadgang er strengt personlig og må kun benyttes i personligt studie- og forsknings øjemed relateret til Københavns Universitet. Kommerciel udnyttelse af data, systematisk download af store datamængder (herunder hele bøger eller hele tidsskrifter), samt systematisk lagring af data er ikke tilladt.

Du skal aldrig videregive dit bruger-id og adgangskode til andre. Hvis biblioteket eller dataleverandøren opdager misbrug, vil fjernadgangen blive lukket for den pågældende. Al trafik vedrørende Fjernadgang bliver logget både hos dataudbyderen og på biblioteket.