Priser – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Biblioteket > Låner på biblioteket > Priser

PriserAnsatte og studerende på KU
Levering af artikler som PDF: Gratis
Kopier fra bøger og ældre skrøbeligt materiale Kr. 3,00 pr. side
Indlån fra DK Gratis
Indlån fra Øvrige udland Gratis
Forsendelse af bøger kr. 50,00 Til toppen

Private lånere uden tilknytning til KU
Levering af artikler som PDF: Gratis
Levering af artikler fra elektroniske tidsskrifter kr. 3,00 pr. side (sendes med PostDanmark)
Kopier fra bøger og ældre skrøbeligt materiale kr. 3,00 pr. side
Indlån fra DK: Gratis
Indlån fra Øvrige udland Kr. 50,00
Forsendelse af bøger Kr. 50,00Til toppen

Private firmaer
Levering af artikler som PDF: Kr. 3,00 pr side incl forsendelse
Levering af artikler fra elektroniske tidsskrifter kr. 3,00 pr. side (sendes med PostDanmark)
Kopier fra bøger og ældre skrøbeligt materiale Kr. 3,00 pr side incl forsendelse
Indlån fra DK Kr. 50,00
Indlån fra Øvrige udland Kr. 200,00
Forsendelse af bøger Kr. 50,00Til toppen

Folke- og forskningsbiblioteker
Levering af artikler som PDF: Gratis
Kopier fra bøger og ældre skrøbeligt materiale Første 25 sider gratis, derefter kr. 3,00 pr. side 

Opkrævning af vederlag for indlån sker som hidtil. Andre vederlag vil blive opkrævet kvartalsvis ved fremsendelse af faktura. Mindste fakturabeløb er kr. 50.Til toppen

Forskningsinstitutioner (herunder offentligt støttede firmaer og
uddannelsesinstitutioner)
Levering af artikler som PDF: Kr. 3,00 pr side incl forsendelse
Levering af artikler fra elektroniske tidsskrifter kr. 3,00 pr. side (sendes med PostDanmark)
Kopier fra bøger og ældre skrøbeligt materiale Kr. 3,00 pr side incl forsendelse
Indlån fra DK Gratis
Indlån fra Øvrige udland Kr. 50,00
Forsendelse af bøger Kr. 50,00

Hospitalsansatte

 • Med fjernadgang
  Levering af artikler som PDF: Gratis
  Levering af artikler fra elektroniske tidsskrifter: Retursvar, at du har fjernadgang
  Kopier fra bøger og ældre skrøbeligt materiale kr. 3,00 pr. side
  Indlån fra DK: Gratis
  Indlån fra Øvrige udland Kr. 50,00 - HUSK at angive EAN nummer
  Forsendelse af bøger Kr. 50,00 - HUSK at angive EAN nummer
 • Uden fjernadgang
  Levering af artikler som PDF: Gratis
  Levering af artikler fra elektroniske tidsskrifter kr. 3,00 pr. side (sendes med PostDanmark)
  Kopier fra bøger og ældre skrøbeligt materiale kr. 3,00 pr. side
  Indlån fra DK: Gratis
  Indlån fra Øvrige udland Kr. 50,00 - HUSK at angive EAN nummer
  Forsendelse af bøger Kr. 50,00 - HUSK at angive EAN nummer

Bemærk: De kr. 3,00 pr side gælder for sort/hvid A4Til toppen

Litteratursøgning mod betaling

KUB udfører søgninger inden for bibliotekets fagområder. Søgningerne udføres hovedsagelig i databaser, som rummer tidsskriftartikler.

 • Biblioteket formulerer søgestrategi ud fra de oplysninger om emne og formål med søgningen, som kunden giver.
 • Resultatet af søgningen er en referenceliste, ikke selve artiklerne.
 • Referencelisten indeholder typisk oplysninger om forfatter, titel, kilde og ofte en sammenfatning (abstract).

Priser 
Prisen for en søgning af op til 30 minutters varighed og op til 100 referencer er 225 kr. ekskl. MOMS. Der betales pr. database. Hvis prisen bliver højere end 225 kr. pr. database, bliver kunden kontaktet forinden.


Pris pr. side 
A4 s/h 3 kr.
A3 s/h 6 kr.
A4 farve 5 kr.
A3 farve 10 kr.
Telefaxkopi 10 kr.

RykkergebyrerTil toppen

Overskrides lånerfristen udsendes en rykker.

1. rykker koster kr. 25,- pr bog/materiale
2. rykker koster kr. 50,- pr bog/materiale
3. rykker (opkrævning af erstatningskrav) bogens pris + kr. 150,- pr. faktura

Mere om hjemkaldelser, gebyrer og erstatningStudieskabsnøgler
Hvis du ikke afleverer nøglen efter lånetidens udløb, eller den er blevet væk for dig, opkræver biblioteket et gebyr på 350 kr.Til toppenKurser
Kurser i biblioteksbenyttelse og brug af databaser er gratis for alle. 

Rekvirerede kurser er gratis for studerende og ansatte ved Det Biovidenskabelige Fakultet. Eksterne betaler efter fakultetets regler om indtægtsdækket virksomhed.


Til toppen