Rostrups fugle – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Biblioteket > Om biblioteket > Kulturarv > Webudstillinger > Rostrups fugle

Rostrups fugle

 

Emil Rostrup (1831-1907), berømt botaniker og plantepatolog, var fra helt ung levende optaget af naturens verden og fra barndomshjemmet Steensgaard på Lolland opsøgte og studerede han den lokale flora og fauna. Hans evner for iagttagelse, illustration og systematisk dokumentation var fra starten ekstraordinær og imponerende og blev bestemmende for hans livsbane.

Blandt bibliotekets unika og klenodier er indholdet af en lille æske med 44 farvelagte tegninger af fugle udført af Rostrup som teenager. Samlingen har oprindeligt indeholdt 92 billeder (80 arter - nogle både han og hun ; nogle både ung og gammel), men "desværre er i Tidens Løb over Halvdelen af disse billeder forsvundne ved Udlaan eller paa anden Maade ..." Sådan skrev Rostrup som gammel i det følgebrev, som er vedlagt ved afleveringen til Landbohøjskolen 20. December 1906 få uger før hans død i januar. Følgebrevet har overskriften Haandmalede Fugle fra Lolland og indledes således: "Allerede i mine Drengeaar havde jeg en ubegrænset Interesse for den levende Natur og navnlig for Fugle, Insekter og Planter. I en række af disse Aar, 1844-49, fra mit 13. til 18. Aar, gik jeg jævnlig paa Jagt og skød Fugle, ikke for at spise dem eller af Ødelæggelseslyst, men for at lære dem nøjere at kende og gøre Forsøg paa at bevare dem bedre i Erindringen ved at tegne og male dem med Vandfarve, paa en selvfølgelig højst dilettantmæssig Maade, da jeg ikke havde spor af Vejledning i saa henseende, lige saa lidt som ved mine naturhistoriske Studier i det hele taget ..."

Udover følgebrevet ligger også notesbogen fra den unge Rostrup, hvor han har nedskrevet nøjagtige data for når og hvor de enkelte fugle er blevet nedlagt - ex. nr. 1 (ikke bevaret): "Bogfinken Fringilla coelebs Skudt i Sommeren 1844, i Steengaards Have (Hannen)". Disse data er også anført ved selve billederne.

Herunder de 44 bevarede billeder i kronologisk rækkefølge og med Rostrups navngivning:

 

 

Tornskade

Nøddekrige

Halemejse

Gjøgen

Finke

Almindelig korsnæb

Fuglekongen

Sisgen (hun)

Almindelig terne

Skovspurv

Edderfugl

Kiriebærfugl

Svensker

Stillids

Sisgen (han)

Strandpiber

Kvækerfinke

Vindrossel

Korsnæb

Sidserønnike

Snespurv

 

Dompap (hun)

Husspurv

Englærke

Viben

 

Grønbenet klire

Bakkesvale

Graasanger

Muddersneppe

Brokfugl

Grønspætten

Kongeørn

Hedeugle

Rødstjert

Løvsanger

Fiskehejre

Almindelig tornskade (han)

Spurvehøg

Krikand

Stor tornskade

Duehøg

Dompap (han)

Snarredrossel

Solsort