Artikler i databaser – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Biblioteket > Søg og find > Artikler i databaser

4 omfattende artikeldatabaser inden for de biovidenskabelige- og veterinære fagområder.

CAB ABSTRACTS
År:
1910-. Producent: CABI (Centre for Agriculture and Biosciences International) Emner: Planteavl (jord-, have- og skovbrug), husdyrbrug, landbrug, human ernæring, levnedsmiddel- og veterinærvidenskab. Søgesystem: OvidSP. Tidsskrifter indekseret i CAB Abstracts Mere info.

MEDLINE
År:
1946-. (også inkl.: Epub Ahead of Print, In-Process & Other Non-Indexed Citations) Producent: U.S. National Library of Medicine. Emner: Emner: Alle emner inden for medicin, bl.a sundhedspleje, ernæring, uddannelse, pharmakologi, anatomi, biologisk videnskab og mikrobiologi, odontologi, veterinærmedicin, psykiatri, teknisk udstyr, m.m.
Søgesystem: OvidSP. Mere info. Medline er også inkluderet i PubMed.

WEB OF SCIENCE
År:
1945-. Producent: Thomson-Reuters. Emner: Biologiske fag, naturvidenskab, kunst, humaniora og samfundsfag + citationssøgning. Se også Journal Citation Reports. Søgesystem: ISI Web of Knowledge. Tidsskrifter indekseret i Web of Science. Mere info og tutorials.

SCOPUS
År: 1996- inklusiv abstracts og citerede referencer (før 1996 delvis tilbage til 1823 uden citerede referencer og kun delvist abstracts). Producent: Elsevier.
Emner:
Naturvidenskab, sundhedsvidenskab, biologi, miljøforskning, kemi, fysisk, matematik, samfundsvidenskaberne og til dels humaniora og kunst. Inkluderer Medline, Embase, Reaxys. Søgesystem: SciVerse.


Flere artikeldatabaser i alfabetisk rækkefølge:

Hvis du har brug for en database, der ikke er på listen, så prøv at søge i bibliotekets katalog REX, hvori alle databaser er søgbare.

AGRICOLA
År: 1970-. Producent: National Agricultural Library, USA
Emner: Planteavl (jord-, have- og skovbrug), husdyrbrug, landbrug, human ernæring, levnedsmiddel- og veterinærvidenskab. Gratis internetadgang. Søgesystem: OvidSPMere info.

AGRICULTURAL & ENVIRONMENTAL SCIENCE DATABASE
År: 1960- Producent: Proquest
Emner: Inkluderer databaserne AGRICOLA, TOXLINE, ESPM (Environmental Sciences and Pollution Management) og Environmental Impact Statements (EIS) og indeholder fuldtekst titler fra hele verden, herunder videnskabelige tidsskrifter, faglige tidsskrifter, magasiner, tekniske rapporter, konferencehandlinger og offentlige publikationer. Dækker emner som forureningens indvirkning på mennesker og dyr og miljøhandlinger og politiske reaktioner. Søgesystem: ProQuest

AGRIS
År:
1975-. Producent: Food and Agriculture Organization (FAO)
Emner: Planteavl (jord-, have- og skovbrug), husdyrbrug, landbrug, human ernæring, levnedsmiddel- og veterinærvidenskab, teknologi, forurening og miljøbeskyttelse.
Gratis internetadgang. Søgesystem: OvidSP. Mere info.

ART, DESIGN & ARCHITECTURE COLLECTION
År:
1973- Samling af flere databaser inden for kunst, design og arkitektur
Søgesystem:
Proquest. Mere info

BIOSIS PREVIEWS
År:
1969-. Producent: Thomson-Reuters.
Emner: Biologi, biokemi, fysiologi, genetik, toksikologi, farmakologi, biomedicin, bioteknologi, mikrobiologi, cytologi, zoologi, botanik, landbrug og veterinærvidenskab, forurening og miljøbeskyttelse m.m. Søgesystem: ISI Web of Knowledge. Mere info.

BIBLIOTEK.DK
Artikler fra danske tidsskrifter

CAB ABSTRACTS
År:
1910-. Producent: CABI (Centre for Agriculture and Biosciences International) Emner: Planteavl (jord-, have- og skovbrug), husdyrbrug, landbrug, human ernæring, levnedsmiddel- og veterinærvidenskab. Søgesystem: OvidSP. Tidsskrifter indekseret i CAB Abstracts Mere info.

CAB REVIEWS
År: 1972-.  Producent: CABI (Centre for Agriculture and Biosciences International)
Emner: landbrug, levnedsmiddelvidenskab, miljø, naturressourcer, turisme og veterinærvidenskab. Søgesystem: CABI. Mere info

ECONLIT
År:1969-Producent: American Economic Association.
Emner: Økonomi, Business. Søgesystem: Ebscohost Mere info

EMBASE
År:
1980-. Producent: Elsevier
Emner: Farmakologi, biomedicin. Søgesystem: OvidSP. Mere info

FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY ABSTRACTS (FSTA)
År: 1969. Producent: International Food Information Service
Emner: Levnedsmiddelvidenskab, levnedsmiddelteknologi. Tidsskrifter indekseeret i FSTA. Søgesystem: OvidSP.  Mere info

FORSKNINGSDATABASEN (Den danske forskningsdatabase)
Dækker: forskning i Danmark, hovedsageligt universiteter blandt andet Københavns Universitet. Referencer til publiceret litteratur, eksempelvis videnskabelige artikler, PhD-afhandlinger, præsentationer fra konferencer og undervisningsnoter. Flere og flere artikler er fuldteksttilgængelige for alle.

GEOREF
År:
1785- (Nordamerika) 1933- (resten af verden). Producent: American Geosciences Institute.
Emner: Geovidenskaber. Databasen svarer til: Bibliography of North American geology, Bibliography and index of geology exclusive of North America, Geophysical abstracts og Bibliography and index of geology. Hertil knytter sig: GeoRef previews database og GeoRef InProcess. Søgesystem:  GeoScienceWorld

GOOGLE SCHOLAR
Delbase af Google med akademisk litteratur. Link til bibliotekets artikler i fuldtekst har teksten "Full-text via KB/KUB" og vises til højre for søgeresultatet. Hvis ikke dette link viser sig, skal du ændre i Google Scholars indstillinger: Se vejledning her.

INFOMEDIA Biblioteket har: 1975-. 
InfoMedia indeholder samtlige store danske dagblade, samt en lang række andre nyhedskilder, fagblade og magasiner, dog med med enkelte undtagelser, blandt andet "Mandag Morgen". I kategorien øvrige kilder kan der søges i Poltxt, som består af resuméer i perioden 1975-1989, primært Politiken og Ekstra Bladet.

INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY OF THE SOCIAL SCIENCES
År:
1951- Producent: The Library at the London School of Economics & Political Science. Emner: Antropologi, politik, økonomi, sociologi, udviklingsstudier, human geografi, miljø, kønsforskning. Søgesystem: Proquest

INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL ABSTRACTS
År:
1970- Producent: American Society of Health-System Pharmacists
Emner: Medicinsk behandling, toksikologi og farmaceutisk praksis, lovgivning, teknologi, anvendelse, biofarmaci, etik i forhold til farmaceutisk videnskab og praksis. Søgesystem: OvidSP. Mere info

INTERNATIONAL POLITICAL SCIENCE ABSTRACTS
År:
1989-. Producent: International Political Science Association, Canada
Emner: Statskundskab. Søgesystem: OvidSP.  Mere info.

MEDLINE
År:
1946-. Inklusiv: Epub Ahead of Print, In-Process & Other Non-Indexed Citations, Ovid MEDLINE(R) Daily and Ovid MEDLINE(R) 1946-. Producent: U.S. National Library of Medicine. Emner: Emner: Alle emner inden for medicin, bl.a sundhedspleje, ernæring, uddannelse, pharmakologi, anatomi, biologisk videnskab og mikrobiologi, odontologi, veterinærmedicin, psykiatri, teknisk udstyr, m.m.
Søgesystem: OvidSP. Mere info. Medline er også inkluderet i PubMed.

OCEANIC ABSTRACTS
År:
1981- Producent: Proquest
Emner:  Udelukkende teknisk litteratur fra hele verden dækkende hav- og brakvandsmiljø. Fokuserer på marinebiologi og fysisk oceanografi, fiskeri, vandkultur, ikke levende ressourcer, meteorologi, og geologi, samt miljømæssige, teknologiske og lovmæsigge emner. Søgesystem: Proquest

PSYCINFO
År:
1806-. Producent: American Psychological Association
Emner: Psykologi, psykiatri. Psykologiske aspekter indenfor discipliner som medicin, psykiatri, sygepleje, sociologi, uddannelse, farmakologi, fysiologi, antropologi, økonomi og jura. Søgesystem: Ebscohost. Mere info

PUBMED
År:
1966-. Producent: US National Library of Medicine.
Emner: Human- og veterinærmedicin. Svarer til Medline+lidt mere.
Opsætning af bibliotekslinks til fjernadgangPubMed tutorial. Tidsskriftliste.

REAXYS
Søgesystem til kemiske forbindelse, bibliografiske data, kemiske reaktioner. Indeholder den organiske kemiske database Beilstein og den tilsvarende uorganiske Gmelin, samt kemiske patentdatabaser.  Vejledninger og support.

SCOPUS
År: 1996- inklusiv abstracts og citerede referencer (før 1996 delvis tilbage til 1823 uden citerede referencer og kun delvist abstracts). Producent: Elsevier.
Emner:
Naturvidenskab, sundhedsvidenskab, biologi, miljøforskning, kemi, fysisk, matematik, samfundsvidenskaberne og til dels humaniora og kunst. Inkluderer Medline, Embase, Reaxys. Søgesystem: SciVerse.

SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
År: 1952. Producent:  CSA - Cambridge Scientific Abstracts
Emner: Sociologi, samfundsfag.Indeholder især artikler i tidsskrifter - herunder anmeldelser - men også bøger, kapitler i bøger, afhandlinger mv. inden for sociologi og tilgrænsende fagområder. Den medtager materiale fra alle lande og på alle sprog fra 1963 og frem, men indeholder især materiale fra den engelsktalende del af verden.

SCIFINDER (CHEMICAL ABSTRACTS)
Kun ansatte og studerende ved Københavns Universitet må benytte SciFinder. Adgang til SciFinder webversion: Kræver personlig registrering på denne selvregistreringsside>>. Selvregistrering er kun tilladt for studerende og ansatte ved Københavns Universitet.
Bibliografi for alle sider af kemien, dvs. både ren og anvendt (teknisk) kemi, samt tilgrænsende fagområder som biokemi og geokemi. Information om kemiske stoffer, reaktioner og bibliografiske referencer.
 Læs mere om Scifinder.

SPRINGER LABORATORY PROTOCOLS
Stor database med laboratorieprotokoller indenfor  Biokemi, bioteknologi, mikrobiologi, infektionssygdomme, proteinvidenskab, plantevidenskab  m.v. 

WEB OF SCIENCE
År:
1945-. Producent: Thomson-Reuters. Emner: Biologiske fag, naturvidenskab, kunst, humaniora og samfundsfag + citationssøgning. Se også Journal Citation Reports. Søgesystem: ISI Web of Knowledge. Tidsskrifter indekseret i Web of Science.  Mere info og tutorials

ZOOLOGICAL RECORD
År:
1978-. Producent: Thomson-Reuters
Emner: Dyreforskning: adfærd, biodiversitet, konservation, økologi, evolution, genetic, habitat, morfology, nomenklatur, parasitologi, fysiologi, reproduktion, taksonomi, zoogeografi. Søgesystem: ISI Web of Knowledge. Mere info.