Artikelsøgning for eksterne brugere – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Biblioteket > Søg og find > Artikler i databaser > Artikelsøgning for eks...

Søgning efter videnskabelige artikler for privatlånere

For dyrlæger og andre privatlånere med biovidenskabelig baggrund, uden tilknytning til Københavns Universitet og uden mulighed for at komme fysisk på biblioteket.

På nettet ligger der mange artikeldatabaser, som er frit tilgængelige og relevante for dyrlæger og personer med biovidenskabelig baggrund. Dog er det ofte kun referencer og abstracts, man som privatlåner får adgang til medmindre man befinder sig på biblioteket.

PUBMED
Referencer til MEDLINE indenfor biomedicin, veterinærmedicin og life sciences
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

FORSKNINGSDATABASEN (Den danske forskningsdatabase)
Forskning i Danmark, hovedsageligt universiteter blandt andet Københavns Universitet. Referencer til videnskabelige artikler, PhD-afhandlinger, præsentationer fra konferencer og undervisningsnoter. Flere og flere artikler er fuldtekst tilgængelige for alle.

AGRIS
FAOs åbne database med referencer til litteratur indenfor jordbrug, husdyr, ernæring etc.
http://agris.fao.org/

AGRICOLA (NAL Catalog)
USA’s National Agricultural Librarys åbne base dækker planteavl (jord-, have- og skovbrug), husdyrbrug, landbrug, human ernæring, levnedsmiddel- og veterinærvidenskab
http://agricola.nal.usda.gov/

IVIS – International Veterinary Information Service
Gratis adgang for veterinærer, men forudsætter personlig registrering. Indeholder en del fuldtekst-information og konferecence proceedings.
http://www.ivis.org/home.asp

GOOGLE SCHOLAR  delmængde af Google, hvor der kun søges efter videnskabelig/akademisk litteratur. Dækker alle discipliner.
http://scholar.google.dk/

DOAJ – Directory of Open Access Journals
Fuldtekst-adgang til videnskabelig litteratur uden licensbegrænsning
http://www.doaj.org/

BIOMED CENTRAL
Open Access d.v.s. fuldtekst adgang til tidsskriftsartikler indenfor Biomedicin, sundhed, veterinærmedicin, biovidenskabelige emner...
http://www.biomedcentral.com

BIBLIOTEK.DK

  • Artikler i danske tidsskrifter og aviser
  • Artikler i danske og internationale tidsskrifter En tjeneste, Statsbiblioteket udbyder, hvor artikler, der ellers er forbeholdt universitetstilknyttede kan søges og bestilles gratis. Du bestiller artiklen og angiver dit lokale folkebibliotek som afhentningssted. Folkebiblioteket giver besked, når artiklen ligger klar til afhentning. Det forudsætter, at du er indskrevet som låner på dit folkebibliotek.

Hjælp til litteratursøgning
KUB Frederiksberg yder begrænset hjælp til litteratursøgning mod betaling. Send en mail til bibliotek@science.ku.dk.

Oprettelse som låner
Ønsker du at benytte muligheden for at søge videnskabelige artikler via Bibliotek.dk og få leveret artiklerne via dit lokale folkebibliotek, retter du henvendelse dér.

Ønsker du at blive registreret som låner hos KUB bibliotekerne inklusiv KUB Frederiksberg, kan du oprette dig via denne formular: https://user.kb.dk/user/create. Klik på 'Anden type af låner'. Du kan også registrere dig via bibliotekssystemet REX.

Bestilling og priser
Bøger kan bestilles og leveres gratis ved at benytte bibliotek.dk. De bestilte bøger kan så afhentes og afleveres på det lokale folkebibliotek.

Bøger kan frit søges og bestilles i KUB bibliotekernes fælles biblioteksystem REX.

Bestiller du bøgerne direkte fra KUB Frederiksberg via REX, kan de sendes til din hjemadresse, mod et administrationsgebyr på 50 kr. pr. bog, og du skal så selv sende bøgerne retur til biblioteket via PostDanmark efter endt brug.

Hvis KUB Frederiksberg selv har det ønskede materiale, går der typisk 1-3 dage til bestillingen er effektueret, forudsat at materialet er tilgængeligt på biblioteket. Varigheden afhænger af hvornår på døgnet bestillingen modtages, og hvordan det tidsmæssigt hænger sammen med fremfinding fra magasiner, samt Postdanmarks afhentning af post til forsendelse.

Skal materialet hjemtages fra andre biblioteker, forlænges ekspeditionstiden, og der opkræves 50 kr pr bestilt bog eller artikel.