E-kompendier, udbredelseskort, encyklopædier – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Biblioteket > Søg og find > E-opslagsværker

E-opslagsværker

Et udvalg af spændende e-håndbøger inden for det biovidenskabelige og veterinære område. Du kan finde mange flere i bibliotekets katalog REX.

Indhold

Faglige encyclopædier og andre informationsressourcer
Almene encyclopædier (offentligt tilgængelige)
Laboratorieprotokoller
Ordbøger

Faglige encyklopædier og informationsressourcer (Et udvalg)

Animal Health & Production Compendium
Dækker sundhed og produktion med særligt detaljerede oplysninger om svin, fjerkræ og drøvtyggere. Datablade dækker cirka 300 infektionssygdomme, plus patogener og andre faktorer, der påvirker sundheden for svin, fjerkræ og drøvtyggere.

Encyclopedia of Farm Animal Nutrition
Dækker alt om ernæring, herunder grundlæggende aspekter af fordøjelse og stofskifte, energi, protein, mineraler og vitaminer, foderoptagelse, foder, mangelsygdomme og ernæringsmæssige forstyrrelser.

Encyclopedia of Forest Sciences
Dækker blandt andet: Biologi, økologi, forvaltning, molekylær biologi, økonomi, sociale aspekter, metodologi f.eks. GIS, computer modelering.

Encyclopedia of Human Nutrition, 3. ed. 2013. 4 bd.
Dækker den nyeste viden om ernæringsrelaterede emner, herunder fødevaresikkerhed, vægtkontrol, vitaminer, gensplejsede fødevarer, plantebaseret kost og raw-food med mere.

Encyclopedia of Soil Science
Dækker emner som: Rodvækst og landbrugsforvaltning ; nitratudvaskning ; podsol-jord ; paramo-jord ; vandafvisende jord; sjældne jordarters elementer ; jordbearbejdning ; vanding ; erosion ; mineraler ; grundvand og jordforringelse ; landbrugs-, miljø , industrielle og kulturelle komponenter, der påvirker jordens produktivitet

Encyclopedic dictionary of landscape and urban planning. Multilingual Reference Book in English, Spanish, French, and German. Springer Verlag 2010.

Forest ecology and conservation, a handbook of techniques
Oversigt over de vigtigste metoder og teknikker der er til rådighed for skovøkologer.

Forest Inventory
Udviklet som lærebog for studerende og håndbog for praktiserende skovbrugere.

TAIR - The Arabidopsis Information Resource
The Arabidopsis Information Resource (TAIR) vedligeholder en database af genetiske og molekylærbiologiske data for modellen Arabidopsis thaliana. Data tilgængelige fra TAIR omfatter den komplette genom sekvens sammen med genstruktur, gen-produktoplysninger, genekspression, DNA m.m.

Almene Leksika og encyklopædier

Den store danske - Gyldendals åbne encyklopædi
Gratis nationalt referenceværk, som rummer samtlige artikler fra Gyldendals leksika; størstedelen fra Den Store Danske Encyklopædi. Indeholder også Dansk Biografisk Leksikon.

Oxford Reference Online 
Samling af 100 opslagsværker om mange forskellige emner. Desuden adgang til ordbøger på engelsk, fransk, tysk, italiensk og spansk.

Laboratorieprotokoller og -manualer

Laboratorieprotokoller fra Springer
Springer har en meget stor database med laboratorieprotokoller indenfor  Biokemi, bioteknologi, mikrobiologi, infektionssygdomme, proteinvidenskab, plantevidenskab  m.v.  

Food analysis laboratory manual (e-bog, Springer 2010)