E-ordbøger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Biblioteket > Søg og find > E-ordbøger

E-ordbøger

Almene sprogordbøger

Tesauri (ordbøger med over/underordnede og relaterede begreber)

Et spændende udvalg af bibliotekets fagordbøger

Bioteknologi

Fødevarer og ernærning

Landskab og naturressourcer

Planter

Statistisk

Veterinær- og husdyrvidenskab

Fagordbøger fra nettet

Anbefalede plantenavne (Plantedirektoratet)
Planter, der dyrkes og omsættes i Danmark. Navne på en række ukrudtsarter samt importerede planter og frugter m.m.

Danske og latinske navne (Landbrugsinfo)
Afgrødearter, træer og buske, ukrudtsarter, plantesygdomme, skadedyr i dansk landbrug.

IUPAC Compendium of Chemical Terminology (The International Union of Pure and Applied Chemistry). Kemisk ordbog. Interaktiv version of IUPAC Compendium of Chemical Terminology – “the Gold Book”. 

IUPAC Nomenclature of organic chemistry (The International Union of Pure and Applied Chemistry).

Miljøordbogen (overdraget til Wiktionary af Videncenter for Jordforurening og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi)

The Nordic Food Dictionary (NORFOODs)
Navne og termer for fødevarer på de nordiske sprog og på engelsk.

Physical Geography Glossary of Terms
Naturvidenskab. I Physical Geography hjemmesiden forklares forskellige naturfænomener i forbindelse med Jorden (hydrosfære, biosfære, atmosfære, og lithosfære).

Svinefaglige ord fra dansk til engelsk  (Videnscenter for Svineproduktion)