Fagportaler – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Biblioteket > Søg og find > Fagportaler

Fagportaler

Bibliotekets abonnementer:

Schultz lovportaler samlet indgang

Schultz lovportaler hver for sig:

 • Fødevare- og Veterinærportalen (Schultz, Danmark)
  Lovgivning inden for fødevare- og veterinærområdet, guides til håndtering af mærkning og egenkontrol m.v.Emneopdelt samling af artikler inden for 16 overordnede grupper fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. LandbrugsInfo er Danmarks største faglige informationssystem på nettet. LandbrugsInfo giver adgang til  PlanteInfo og Planteværn.
 • Lovguide Miljø
  LovGuide Miljø dækker de kommunale miljøopgaver i kommunerne.
  Støtteværktøj, der giver et bredt overblik over miljølovgivningen. Indeholder blandt andet en sagsbehandlerorienteret emneindgang inden for affald, jord og råstoffer, natur, virksomheder og landbrug og vand. Den løbende opdatering omfatter både nationale lovgivning og nye EU-direktiver, ligesom der henvises til al relateret lovgivning.
 • Lovguide Plan og Natur
  LovGuide Plan og Natur dækker planområdet i kommunerne.
  Et støtteværktøj, der giver et bredt overblik over planlovgivningen. Indeholder blandt andet en sagsbehandlerorienteret emneindgang med lovguide rapporter inden for kommuneplan, lokalplan, byområder, det åbne land, natur samt tværgående emner som ekspropriation, VVM og miljøvurdering. Den løbende opdatering omfatter både nationale lovgivning og nye EU-direktiver, ligesom der henvises til al relateret lovgivning.
 • LovText Miljø (Schultz, Danmark)
  Lovgivning på miljøområdet. Ajourførte lovtekster med tilhørende forskrifter plus andre relevante informationer, fx EU-forskrifter, domme og administrative afgørelser.
  Emner: Affald og genanvendelse, genteknologi, havmiljø, jord og grundvand, forurenet jord, kemiske stoffer, landbrug, dyrehold, skovbrug, luft, miljøledelse, grønne regnskaber, miljøbeskyttelse (generelt), miljømærkning, miljøstøtte, miljøafgifter, VVM og miljøvurdering, vandløb, spildevand, sagsbehandling, støj, vandforsyning, virksomheder (anlæg).
 • LovText Plan og Natur (Schultz, Danmark)
  Lovgivning, domme og afgørelser om planlægning og naturbeskyttelse. Ajourførte lovtekster med tilhørende forskrifter plus andre relevante informationer, fx EU-forskrifter, domme og administrative afgørelser.
  Emner: Arealanvendelse, bebyggelse, byudvikling, infrastruktur, naturbeskyttelse og naturpleje, planlægning, VVM, offentlighed, offentlighedens adgang til naturen, forsøg, ret og pligt, sagsbehandling.

LandbrugsInfo (Danmark).Adgang: Studerende på Science og Sund kan bestille gratis ved at klikke på Bestil adgang og udfylde formularen for studerende (se bort fra, der står LIFE studerende). Ansatte skal sende en mail til kundecenter@seges.dk.

Offentlige websites

AgNIC - The Agriculture Network Information Center(USA)
Landbrug, husdyrbrug, jordbrug, havebrug, skovbrug, veterinærmedicin, levnedsmidler

Internet Directory for Botany (USA)
Botanik - herunder bl.a. havebrug, arboreter, botaniske haver, truede planter, taksonomi

International Veterinary Information Service (USA)
Veterinærmedicinske E-bøger, proceedings, nyhedsbreve og continuing education programmer for dyrlæger og veterinærstuderende. Gratis, men registrering kræves.

The Electronic Zoo (USA)
Veterinærmedicin, husdyrbrug, kæledyrsforhold

FAO Agriculture 21 (Org)
Landbrug, husdyrbrug, jordbrug, havebrug, skovbrug, veterinærmedicin, levnedsmidler, human ernæring, miljø.

Landmandsportalen (Danmark)
Landmandsportalen er en internetservice for Danmarks landmænd og landbrugets kunder, leverandører og interesseorganisationer.

The Plant Management Network (PMN)
En nonprofit online publiceringsindsats, hvis mission er at forbedre sundhed, ledelse og produktion af landbrugs-og gartneriafgrøder ... ved at offentliggøre anvendte tværfaglige online ressourcer til forskere, konsulenter, avlere, skadedyrsbekæmpere, og andre fagfolk, der er involveret i forvaltningen af ​​store og små afgrøder.