Lovstof og Patenter – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Biblioteket > Søg og find > Lovstof og Patenter

Lovstof og Patenter

Lovstof Danmark

Retsinformation

Dækker alle love og alle regler (bekendtgørelser, cirkulærer m. v.), der udstedes af ministerierne og de centrale statslige myndigheder i Danmark), og i Folketingets dokumenter. Alle dokumenterne er indlagt i Retsinformations databaser, bortset fra de af Folketingets dokumenter, der vedrører Folketingets forhandlinger og § 20 spørgsmål. De kan findes på Folketingets hjemmeside.

Schultz lovportaler samlet indgang!

Schultz lovportaler hver for sig:

 • Fødevare- og Veterinærportalen (Schultz, Danmark)
  Lovgivning inden for fødevare- og veterinærområdet, guides til håndtering af mærkning og egenkontrol m.v.
 • Lovguide Miljø
  LovGuide Miljø dækker de kommunale miljøopgaver i kommunerne. Støtteværktøj, der giver et bredt overblik over miljølovgivningen. Indeholder blandt andet en sagsbehandlerorienteret emneindgang inden for affald, jord og råstoffer, natur, virksomheder og landbrug og vand. Den løbende opdatering omfatter både nationale lovgivning og nye EU-direktiver, ligesom der henvises til al relateret lovgivning.
 • LovText Miljø (Schultz, Danmark)
  Lovgivning på miljøområdet. Ajourførte lovtekster med tilhørende forskrifter plus andre relevante informationer, fx EU-forskrifter, domme og administrative afgørelser.
  Emner: Affald og genanvendelse, genteknologi, havmiljø, jord og grundvand, forurenet jord, kemiske stoffer, landbrug, dyrehold, skovbrug, luft, miljøledelse, grønne regnskaber, miljøbeskyttelse (generelt), miljømærkning, miljøstøtte, miljøafgifter, VVM og miljøvurdering, vandløb, spildevand, sagsbehandling, støj, vandforsyning, virksomheder (anlæg).
 • Lovguide Plan og Natur
  LovGuide Plan og Natur dækker planområdet i kommunerne.
  Et støtteværktøj, der giver et bredt overblik over planlovgivningen. Indeholder blandt andet en sagsbehandlerorienteret emneindgang med lovguide rapporter inden for kommuneplan, lokalplan, byområder, det åbne land, natur samt tværgående emner som ekspropriation, VVM og miljøvurdering. Den løbende opdatering omfatter både nationale lovgivning og nye EU-direktiver, ligesom der henvises til al relateret lovgivning.
 • LovText Plan og Natur (Schultz, Danmark)
  Lovgivning, domme og afgørelser om planlægning og naturbeskyttelse. Ajourførte lovtekster med tilhørende forskrifter plus andre relevante informationer, fx EU-forskrifter, domme og administrative afgørelser.
  Emner: Arealanvendelse, bebyggelse, byudvikling, infrastruktur, naturbeskyttelse og naturpleje, planlægning, VVM, offentlighed, offentlighedens adgang til naturen, forsøg, ret og pligt, sagsbehandling.

Lovstof EU

EUR-Lex
Gratis adgang til EU-lovgivningen og andre offentlige dokumenter. Webstedet findes på de 23 officielle EU-sprog. Vælg sprog ved at klikke på en af sprogikonerne øverst på forsiden.Dokumenter går helt tilbage til 1951.Patenter

Patenter

Derwent Innovations Index
Sammenlægning af 2 patentdatabaser, som gør det muligt at søge både på patenterne og de publikationer (eller andre patenter), som citerer dem.

European Patent Office
Europæisk patentdatabase.

PVS-online
Patent- og Varemærkestyrelsens databaser med danske patenter, brugsmodeller, varemærker og design.

United States Patent and Trademark Office
Amerikansk patentdatabase.

FreePatentsOnline.com
Gratis patentsøgning.