Statistik – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Biblioteket > Søg og find > Statistik

Statistikker online

Statistik Danmark

Statistikbanken, Danmarks Statistik
Detaljeret information om det danske samfund.

www.dst.dk/blog (Danmarks Statistik) - tips og tricks til at finde spændende statistikker
www.dst.dk/blog beskrivelser og links til danske og internationale statistikker, udenfor Danmarks Statistiks områder.

Farmtal Online (Videncenteret for Landbrug)Økonomiske, tekniske og biologiske data – præsenteret i både tabel og grafik og relevante for såvel producenter som rådgivere i landbrugserhvervet.

DANMAP (engelsksproget)
Reports annually on the occurrence of antimicrobial resistance in zoonotic-, indicator- and pathogenic bacteria from animals, food and humans in Denmark.

Dyreforsøgstilsynet
Fra forsiden kan Statistiske opgørelser vedrørende brugen af dyreforsøg findes i pdfformat for hvert år.

Statistik fra Landbrug og fødevarer
Nyeste tal fra svine- og oksekødssektoren samt tal over landbrugseksporten og den agroindustrielle eksport

VETSTAT
I Vetstat registreres forbruget af receptpligtige lægemidler, inklusiv sera & vacciner, magistrelle lægemidler samt coccidiostatica. Ved indberetning af data skelnes mellem lægemidler til produktionsdyr og lægemidler til hobbydyr. I relation til Vetstat omfatter hobbydyr også dyr af hesteslægten.

Statistik EU og internationalt

Eurostat
Statisitik på Europæisk niveau, som muliggør sammenligninger mellem lande og regioner. Inkl. landbrug, fiskeri, miljø, energi...

FAOSTAT
Statistiske data indenfor fødevarer og landbrug dækkende ca. 200 lande.

OECD statistikdatabase  (Organisation for Economic Co-operation & Development )